Polityk prywatności.

Polityka prywatności Sklepu Promamet promamet@promamet.pl („Sklep”)

 

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Promamet Spółka z o.o. , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8921484907, nr REGON 380902113, 87-500 Rypin, Kowalki 12A. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: promamet@promamet.pl

 

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych(art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

 • ich sprostowania (art. 16 RODO),

 • usunięcia (art. 17 RODO),

 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

 

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoichdanych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec

 • przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art.6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnieuzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);

 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz
poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PLIKI COOKIES

 

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

 

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • statystycznych

 • marketingowych

 

producent akcesoriów metalowych

+48 698 486 687

Kontakt z nami

Kontakt

Poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00

87-500 Rypin, Kowalki 12A

Jesteśmy polskim producentem akcesoriów meblowych i budowlanych. Firmą rodzinną, gdzie zaangażowanie i pasja właścicieli przekładają się na dobrą organizację pracy, której celem jest nieustanny rozwój i dążenie do doskonałości.

O Promamet

+48 698 486 687

biuro@promamet.pl